Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Rotacja pracy

  efs logo

  "Rotacja pracy" EFS Dz. 2.3 SPO RZL


  rotacja 1
  konsorcjum 1 firma2000 s_1 pag 1

   

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 2.3. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, schemat b) „Promocja rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”.

   

  1) Adresaci projektu:

  Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP),

   

  2) cel projektu:

  Wsparcie firm w działaniach skierowanych na rozwój potencjału zawodowego pracowników.

   

  3) Realizator projektu:

  WYG International Sp z o.o. (lider konsorcjum), Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz FIRMA 2000 Sp. z o.o. przy współpracy 55 Powiatowych Urzędów Pracy.

  Brak czasu na analizę potrzeb kadrowych i obawa przed utratą płynności funkcjonowania firmy w okresie szkolenia pracowników to podstawowe bariery w prowadzeniu stałych i systematycznych działań na rzecz rozwoju firm i podnoszenia poziomu kwalifikacji kadr pracowniczych. Rotacja pracy to inicjatywa, która stanowi skuteczną odpowiedź na powyższe problemy. Jest mechanizmem ułatwiającym inwestowanie w kapitał ludzki przedsiębiorstw.

  Rotacja pracy umożliwia pracownikowi czasowo przerwać wykonywaną pracę, aby odbyć szkolenie, bez powodowania poważniejszego zakłócenia rytmu pracy w przedsiębiorstwie. Pracownik skierowany na szkolenie jest zastąpiony przez osobę poszukującą pracy

  - spoza przedsiębiorstwa

  - tak, że liczba pracowników pozostaje bez zmian, a skierowani na zastępstwo umożliwiają prawidłowe wykonanie dotychczasowych zadań firmy.

   

  4) Działania:

  Dla firm uczestniczących w projekcie „Rotacja pracy” przewiduje się:

  - szybkie przygotowanie kadr kierowniczych do przeprowadzania analiz potrzeb szkoleniowych pracowników,

  - szkolenia zawodowe odpowiadające na potrzeby pracowników

  - pomoc doradczą w procesie przygotowania przedsiębiorstwa do udziału w szkoleniach,

  - bezpłatne zastępstwo dla szkolonych pracowników stałych,

  - pomoc w utworzeniu Zakładowego Funduszu Szkoleniowego ,

  - bezpłatne doradztwo w trakcie realizacji projektu oraz opiekę regionalnego doradcy.

   

  Schemat działania projektu Rotacja pracy Rotacja pracy jest określona jako strategia, w której wygrywają i odnoszą korzyści wszystkie strony biorące udział w projekcie. Działalność przedsiębiorstwa nie cierpi w  okresie nieobecności pracowników, gdyż są zastępowani przez osoby spoza  przedsiębiorstwa. Zwiększa się konkurencyjność firmy poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności jej pracowników dzięki udziałowi w szkoleniach. Rekrutacja i zatrudnienie nowych pracowników jest ułatwione ze względu na tymczasowe angażowanie zastępców”, których łatwo można pozostawić w firmie. Zarówno poziom wiedzy, jak i motywacja pracowników wzrasta, a bezrobotni nabierają doświadczenia w pracy i zwiększają poczucie własnej wartości na otwartym rynku pracy. Głównym elementem wsparcia dla firm są szkolenia dla pracowników finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymagany jest jednak udział własny w kosztach szkoleń ze strony przedsiębiorstw w formie pokrycia kosztów urlopu szkoleniowego skierowanych na przeszkolenie pracowników lub opłata w formie pieniężnej. Wkład własny przedsiębiorstwa określony jest na poziomie 20% kosztów szkoleń.

   

  Ze strony przedsiębiorstw oczekuje się:

  - udziału w spotkaniu, którego celem jest określenie potrzeb szkoleniowych wybranych pracowników oraz opis stanowisk pracy możliwych do obsadzenia przez „zastępców”

  - osoby bezrobotne wyselekcjonowane przez powiatowe urzędy pracy,

  - skierowania pracowników na dwumiesięczne szkolenia, - udział w kosztach szkoleń na poziomie 20% ich wartości.


  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.