Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Inforrmacja

  logo fe_podk_wup_ue


  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

   

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

   

  Nabór wniosków skierowany jest do pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się
  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla kobiet
  i mężczyzn, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, posiadających I lub II profil, mających ukończony 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  Czytaj więcej...

  Przedłużenie naboru wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

  logo fe_ue

   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór wniosków
  o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
  w powiecie leżajskim (III)” do dnia 23.08.2017r.


  Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 9 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

  • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
  • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału
   w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

  Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

  wrzesień/październik 2017r.


  Czytaj więcej...

  Informacja

  logo fe_podk_wup_ue

  UWAGA: Przedłużamy rekrutację do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

   

  do dnia 25.08.2017 r.

   

  Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety
  i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

  -     wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),

  -     zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,

  -     pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów
  przed rejestracją w PUP).

  Czytaj więcej...

  Informacja

  logo fe_podk_wup_ue


  DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

   

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW
  O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

   

  Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, posiadających I lub II profil, które mają ukończony 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  1. Osoby, które mają ukończony 50 rok życia
  2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie
   i nieprzerwanie bez pracy przez okresnajmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji)
  3. Kobiety
  4. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.
   o rehabilitacji zawodowejspołecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby
   z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r.
   o ochronie zdrowia psychicznego
  5. Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
  6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

  Czytaj więcej...

  Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

  logo fe_ue

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 


  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza kolejny nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

  Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 9 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

  • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
  • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału
   w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

  Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

  wrzesień/październik 2017r.

  Czytaj więcej...

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.