Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LEŻAJSKIM (II)”

  fe podkar_eu_c

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
  O ZORGANIZOWANIE STAŻU

  ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

   

  Nabór na staże w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  a) Osoby które mają ukończony 50 rok życia

  b) Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie
  i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji)

  c) Kobiety

  d) Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby
  z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r.
  o ochronie zdrowia psychicznego

  e) Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)

  f) Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

  Czytaj więcej...

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu
  dla osób 50+

   Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków
  o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  w ramach
  środków
  z   Rezerwy Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej dla osób bezrobotnych po 50 roku życia. Przewidywany okres odbywania stażu: do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane pozytywnie wnioski pracodawców gwarantujących zatrudnienie na minimum 3 m-ce po okresie odbywania stażu.

  Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 11.04.2016r. do 15.04.2016r.

  Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
  w tutejszym Urzędzie.

  Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób poszukujących pracy niepełnosprawnych

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

  Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 11.04.2016r. do 15.04.2016r.

  Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
  w tutejszym Urzędzie.

  DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET i MĘŻCZYZN w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

  logo fe_ue

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  2014-2020,

  Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Czytaj więcej...

  Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

  logo fe_ue

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”.

  Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) – dla których został ustalony I lub II profil pomocy (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – min. 5 oraz osoby długotrwale bezrobotne - min. 154) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa
  w projekcie, tj. osoby:

  Czytaj więcej...

  Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

  logo ue fe wer poziom kolor

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  2014-2020,

  Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Projekt kierowany do kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat

  Czytaj więcej...

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.