Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Nabór wniosków dot. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku od dnia 07.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

  Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na realizację ww. programu rynku pracy. Druki nowo obowiązujących wniosków dostępne są na stronie internetowej

  Informacja w sprawie zwrotu podatku od stypendiów za 2016 i 2017 r.

  Zwrot podatku od stypendiów za 2016 i 2017 r.

   

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 864).

   

  Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione
  z podatku dochodowego od osób fizycznych.

   

  W związku z powyższym Powiatowy Urząd  Pracy w Leżajsku informuje, że osoby które
  w 2016 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy (nie dotyczy stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) mogą wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem
  o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty

  Czytaj więcej...

  Rekrutacja do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór do II edycji projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

   

  w dniach od 01.08.2017r. do 11.08.2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:30

   

   

  Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

  • wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),
  • zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,
  • pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP). 

  Czytaj więcej...

  Informacja

  logo fe_podk_wup_ue  STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
  W POWIECIE LEŻAJSKIM (III)”

   

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
  O ZORGANIZOWANIE STAŻU

  ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

   

  Nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  Czytaj więcej...

  Staże dla osób niepełnosprawnych do 30 roku życia

  logo fe_ue

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   

  STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków
  o zorganizowanie stażu wyłącznie dla osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wieku do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

  Uwaga: Osoby ubiegające się o przyjęcie na staż powinny posiadać status osoby niepełnosprawnej. W przypadku osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a nie zgłosiły tego faktu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, powinny dostarczyć w/w dokument do PUP w celu aktualizacji swojego statusu na rynku pracy, najpóźniej w dniu składania wniosku
  o zorganizowanie stażu.

  Skierowane na staż mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które:

  • w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

  Planowany termin rozpoczęcia realizacji stażu:
  1 sierpnia 2017r.

  Okres odbywania stażu – średnio 7 miesięcy.

  Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową
  w projekcie, realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:

  • umowa o pracę zawarta na okres minimum trzech pełnych miesięcy; lub
  • umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; lub
  • w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

  Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku

  ul. Mickiewicza 56 w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 21
  (parter B),

  w terminie: od 04.07.2017r. do 14.07.2017r.

  Pozostałe osoby zainteresowane stażem, zapraszamy do dalszego śledzenia strony internetowej PUP w celu uzyskania informacji
  o kolejnych naborach wniosków na staż.

  Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach w/w projektu rozpatrywane będą zgodnie
  z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz z Zasadami uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”- dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku:
  www.praca.lezajsk.pl w menu „druki do pobrania”.

  Druki do pobrania:

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.