Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków
  z   Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  dla osób
  z terenów wiejskich, kobiet oraz osób bezrobotnych będącym
  w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
  zgodnie z art. 49 Ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017, poz. 1065 z późn. z mian.)
  z wyłączeniem osób do 30 roku życia.
  Na staż będą kierowani:

  - długotrwale bezrobotni,

  - bezrobotni powyżej 50 roku życia,

  - bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,

  Czytaj więcej...

  Informacja

  logo fe_podk_wup_ue

   

  STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
  W POWIECIE LEŻAJSKIM (III)”

   

    

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

  ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

   

    

  Nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  Czytaj więcej...

  DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET i MĘŻCZYZN do 30 roku życia

  logo fe_ue

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   w ramach Programu Operacyjnego

   Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

   Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy
  na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”
  w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   


  Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w zadanie w ramach projektu - średnia kwota dotacji: 19 500,00 zł.

   

  Czytaj więcej...

  Informacja

  UWAGA: Przedłużamy rekrutację do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

   

  do dnia 05.09.2017 r.

   

  Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety
  i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

  -     wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),

  -     zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,

  -     pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów
  przed rejestracją w PUP).

  Czytaj więcej...

  Inforrmacja

  logo fe_podk_wup_ue


  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

   

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

  ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

   

  Nabór wniosków skierowany jest do pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się
  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla kobiet
  i mężczyzn, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, posiadających I lub II profil, mających ukończony 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  Czytaj więcej...

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.