Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

  logo fe_podk_wup_ue

   

  POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU PRZEDŁUŻA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

  ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

   

  Nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  1. Osoby które mają ukończony 50 rok życia;
  2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej
   12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracjąurzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji);
  3. Kobiety;
  4. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r.
   o ochronie zdrowia psychicznego;
  5. Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe);
  6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść
   z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno
   z kryteriów wymienionychpunktach od a) do e).

   

  Pracodawcy wnioskujący o zorganizowanie stażu zobowiązani są do zagwarantowania zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski gwarantujące
  3 miesięczny okres zatrudnienia po odbytym stażu.

   

  Możliwe formy zatrudnienia:

  • Stosunek pracy – umowa na co najmniej 3 miesiące
   i przynajmniej na ½ etatu
  • Umowa cywilnoprawna – umowa minimum na 3 miesiące
   o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia

   

  Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu jest zobowiązany do:

  •     skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy,

  •     pokrycia kosztów tych badań,

  • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osobę bezrobotną
  w danym zawodzie w terminie do 14 dni od daty uzyskania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

   

  Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach ww. projektu rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz Zasadami uczestnictwa
  w projekcie „
  Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy
  w powiecie leżajskim
  (III)”.

  Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku: www.praca.lezajsk.pl w zakładce dla Pracodawcy w menu „druki do pobrania” oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

  Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Leżajsku w Punkcie Obsługi Klienta

  w dniach od 14.09.2017r. do 27.09.2017r.

   

  Jednocześnie informujemy, że telefonicznie nie udzielamy informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Organizatorzy stażu o rozpatrzeniu wniosku zostaną poinformowani pisemnie.

   

  Druki do pobrania:

   

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.