Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Nabór wniosków na staż do 30 roku życia

  logo fe_ue

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

   

  Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza II nabór wniosków
  o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
  w powiecie leżajskim (III)”.

  Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 5 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

  • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
  • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału
   w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

  Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

  od maja 2017r.: ok. 20 osób;

  od czerwca 2017r.: 50 osób;

  od lipca 2017r.: 50 osób.

  Okres odbywania stażu – średnio 7 miesięcy.

  Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową
  w projekcie, realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:

  • umowa o pracę zawarta na okres minimum trzech pełnych miesięcy; lub
  • umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; lub
  • w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

  Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku

  ul. Mickiewicza 56 w Punkcie Obsługi Klienta
  lub w pok. 21 (parter B),

  w terminie: od 30.03.2017r. do 07.04.2017r.

  Wnioski złożone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.

  Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach w/w projektu rozpatrywane będą zgodnie
  z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz
  z Zasadami uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”- dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku:
  www.praca.lezajsk.pl w menu „druki do pobrania”.

   

  Druki do pobrania:

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.