Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Informacja

  logo fe_podk_wup_ue

  UWAGA: Przedłużamy rekrutację do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

   

  do dnia 08.03.2017 r.

   

   

  Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

  • wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),
  • zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,
  • pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP).

  Szczególnie zapraszamy:

  • mężczyzn oraz 
  • rodziców/opiekunów prawnych posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.

  W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

  - Indywidualny Plan Działania

  - Grupowe poradnictwo zawodowe

  - Indywidualne Szkolenia Zawodowe

  - Staże


  W ramach zadań: Grupowe poradnictwo zawodowe, Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu.


  W ramach zadań: Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.


  Uwaga:

  Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się
  z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”


   Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy.
  • kserokopie aktów urodzenia dzieci (jeśli dotyczy)
  • świadectw pracy i dokumentów równorzędnych, dyplomów, certyfikatów oraz zaświadczeń


  Dokumenty rekrutacyjne tj.:

  Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji
  i uczestnictwa w projekcie
  „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” dostępne są:

  • w Punkcie Obsługi Klienta,
  • w Biurze Projektu (pok. 18)
  • w Centrum Aktywizacji Zawodowej
  • na stronie internetowej PUP: www.praca.lezajsk.pl

    

  Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

  • osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta (parter, główne wejście do budynku) w godz. 7:30 do 15:30,
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,
  • pocztą elektroniczną – wypełnioną wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego (liczy się data otrzymania maila przez PUP) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; jednocześnie należy dodatkowo dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do siedziby PUP – osobiście bądź za pośrednictwem poczty.


  Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

  Ewa Dąbek (kierownik projektu), email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

  Kazimiera Trestka (pracownik ds. administracyjno-finansowych), email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  
  PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pokój nr 18, tel. (017) 240 67 26


  Do pobrania:

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Formularz zgłoszeniowy 

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.