Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LEŻAJSKU
JAKOŚĆ JEST GWARANCJĄ TRWANIA I ROZWOJU ORGANIZACJI


Misją wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku jest stałe dążenie do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, troszczenie się o taki rozwój postaw, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców, który zapewni im możliwie największe szanse na odpowiednie zatrudnienie, a pracodawcom pozyskanie najlepszych pracowników. Swoją misję realizujemy poprzez świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, pośrednictwa pracy, doradczych, szkoleniowych, finansowych i administracyjnych. Nasze zadania realizujemy zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz międzynarodowymi, w szczególności europejskimi i krajowymi standardami świadczenia usług. Klientom zapewniamy przyjazną i profesjonalną obsługę. Dalszy rozwój organizacji oraz doskonalenie pracy opieramy na nowoczesnych modelach zarządzania w administracji publicznej, w tym na wymaganiach określonych normą PN - EN ISO - 9001:2001. Aktywnie uczestniczymy w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego i Powiatu Leżajskiego, samodzielnie i we współpracy z innymi partnerami.

Założoną misję zamierzamy osiągnąć poprzez podejmowanie następujących działań:

  • Pełne uczestnictwo Kierownictwa Urzędu w budowie systemu zarządzania jakością,
  • Osobiste zaangażowanie wszystkich Pracowników Urzędu w doskonalenie jakości świadczonych usług,
  • Właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich umiejętności i kwalifikacji,
  • Terminowe załatwianie spraw, zgodnie z określonymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,
  • Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji i w kontaktach z otoczeniem,
  • Umacnianie roli urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną i przyjaznej dla klientów,
  • Kształtowanie postaw, że za jakość i wizerunek urzędu odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i w każdym kontakcie z klientem i partnerem współpracy,
  • Ciągłe monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów,
  • Efektywne gospodarowanie dostępnymi zasobami, w tym środkami finansowymi,
  • Dostosowanie struktury organizacyjnej urzędu do oczekiwań klientów oraz nowych wyzwań stawianych przed powiatem leżajskim

Kierownictwo Urzędu Pracy w Leżajsku zapewnia optymalne warunki, nowoczesne technologie oraz niezbędne a możliwe środki finansowe dla realizacji i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Leżajsk, dnia 01.03.2004 r.


Kierownik PUP w Leżajsku
Krzysztof Rogowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/SZJ/2004 Kierownika PUP w Leżajsku z dnia 01 marca 2004 r.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.