Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Szansa na powrót

  efs logo

  ''Szansa na powrót'' EFS Dz. 1.5 SPO RZL

  Kierownik projektu: Małgorzata Bęben, pokój nr 17 tel. (017) 242 73 73 wew. 26 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  sarzyna

  1) Adresaci projektu:

  - Bezrobotni zarejestrowani w PUP pow. 24 m-cy (nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji), które skorzystały przynajmniej raz ze świadczeń pomocy społecznej w ciągu ostatniego roku, w wieku 25-50 lat

  - Liczba uczestników: 60 osób

  2) Cele projektu:

  Cel strategiczny: - zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród bezrobotnych klientów Opieki Społecznej powiatu leżajskiego.

  Cele bezpośrednie: (szczegółowe)

  - podniesienie jakości dotychczasowych i wprowadzenie nowych usług dla klientów pomocy społecznej z powiatu leżajskiego,

  - reintegracja zawodowa i społeczna uczestników projektu,

  - polepszenie współpracy między instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  - poszerzenie wiedzy o problemach osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  - przygotowanie projektu funkcjonowania powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

  3) Partnerzy projektu:

  - Powiatowy Urząd Pracy,

  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,

  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce

  4) Najważniejsze działania:

  - zorganizowanie szkoleń dla pracowników pracujących z osobami z zagrożonych wykluczeniem społecznym (2005r.),

  - promocja projektu i nabór do projektu (2006r.),

  - objęcie uczestników odpowiednią formą pomocy (warsztaty aktywizujące, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne) (2006r.),

  - skierowanie uczestników na szkolenia zawodowe (2006r.),

  - skierowanie uczestników na odbycie przygotowania zawodowego w miejscu pracy (2006-07r.),

  - zorganizowanie warsztatów z funkcjonowania CIS (2006r.),

  - zorganizowanie konferencji dot. CIS (2006r.),

  - wizyta studyjna w jednym z istniejących CIS, (2007r.)

  - opracowanie projektu CIS i zorganizowanie konferencji prezentującej projekt (2007r.).

  5) Miejsce realizacji: powiat leżajski

  6) Rezultaty projektu:

  - poszerzenie wiedzy na temat potrzeb osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

  - podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie pracy z osobami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

  - zapewnienie informacji i dostępności kompleksowych usług specjalistycznych klientom pomocy społecznej,

  - nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy przez udział w warsztatach aktywizujących (60 osób),

  - nabycie kwalifikacji zawodowych u uczestników przez udział w szkoleniach (20 osób),

  - nabycie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez odbycie przygotowania zawodowego (60 osób), - opracowany projekt funkcjonowania CIS.

  Rezultaty miękkie:

  - podniesienie poziomu samooceny i samoakceptacji u co najmniej 50% uczestników projektu,

  - umiejętność dotarcia do informacji o ofertach zatrudnienia,

  - umiejętne zaprezentowanie siebie i swoich umiejętności w kontaktach z pracodawcą.

  Wartość dodana:

  - kompleksowa oferta usług dla klientów OPS,

  - projekt CIS-u,

  - nabycie nowych kwalifikacji przez pracowników i uczestników projektu,

  - konsultacje ze specjalistami.

  7) Rola PUP i stopień zaangażowania:

  - przygotowanie i złożenie pełnej dokumentacji i wniosku,

  - koordynacja i realizacja działań: promocja, poradnictwo zawodowe, organizacja warsztatów aktywizujących, szkoleń, przygotowania zawodowego,

  - zarządzanie, monitorowanie i rozliczenie finansowe projektu,

  - sprawozdawczość z realizacji projektu.

  8) Rola OPS i stopień zaangażowania:

  - przeprowadzenie ankiet wśród klientów OPS, - pomoc w rekrutacji do projektu.

  9) Budżet projektu: 616 127,38 zł. (dofinansowanie z EFS  489 133,01 zł.)


  Materiały promujace:

  szansa

   


   

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.