Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy

informacjyjne strony 

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy w trybie osobistego zgłoszenia w PUP , przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości.
2. Odpowiednio:

  1. Świadectwa ukończenia szkoły,
  2. Dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy.

4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
5. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

6. Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy - potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako poszukujący pracy w innym powiatowym urzędzie pracy.

 

7. Jeżeli pobierasz świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, np.:

• zasiłek chorobowy,
• zasiłek macierzyński,
• zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
• świadczenie rehabilitacyjne,
• rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby,
• rentę szkoleniową.
przedstaw decyzję ZUS przyznającą świadczenie.

 

 


 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.