Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

O nas

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku jest organizacją wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Naszym celem jest wypełnianie ustawowych zadań z zakresu polityki społecznej, przede wszystkim w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Drogowskazem urzędu w codziennej pracy jest polityka jakości określająca jego misję.

 

Kierownictwo Urzędu

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Agnieszka Wyszyńska

pokój nr 8, I piętro
tel. 240 67 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dyrektor PUP kieruje działalnością urzędu przy pomocy swojego zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych. Do głównych zadań należą reprezentowanie Powiatowego Urzędu Pracy w relacjach zewnętrznych, promocja jego działalności, kształtowanie i realizowanie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w powiecie, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania i kierowania organizacją, planowanie i wytyczanie kierunków działania Urzędu, zapewnianie i rozwijanie kluczowych zasobów urzędu, planowanie i dysponowanie środkami finansowymi, realizacja programów i projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie uzyskanych upoważnień, wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych.

 


Główny Księgowy:
Maria Olechowska

pokój nr 10, I piętro
tel. 242 73 73 wew. 52

Do głównych obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności zarządzanie finansami i prowadzenie rachunkowości urzędu, w tym planowanie i kontrola wydatków Urzędu, współpraca z jednostkami nadrzędnymi i instytucjami kontroli, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.Referat Organizacyjny 
Referat Ewidencji i Świadczeń
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Programów Rynku Pracy 
Referat Finansowo - Księgowy

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.