Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego


Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca)

Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli: 

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy,
 • Republiki Białorusi.


Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:
 

 • składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie,
 • rejestruje pouczenie dla pracodawcy,
 • zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy,
 • podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany
  w zarejestrowanym oświadczeniu.


Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • pouczenie dla pracodawcy,
 • wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej,
 • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.


Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.


Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek
o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec oraz wniosek o wydanie informacji Starosty.


PUP w Leżajsku w imieniu starosty wydaje informację w terminie:
 

 • nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów
  o odpowiednich kwalifikacjach,
 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych
  i poszukujących pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku ul. Mickiewicza 56 pokój 23


17 242 73 73, 17 240 67 20, wew. 31,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Sporządził: Zbigniew Śliwa

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.