Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Klub Pracy

klub
Klub Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jest miejscem, w którym prowadzone są szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęcia aktywizacyjne.
Klubem kieruje Lider. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie szkoleń w Klubie Pracy i pomaganie uczestnikom poprzez indywidualne konsultacje.  Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...) celem działania Klubu jest umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.
Szkolenia i zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy pomaga bezrobotnym zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji , uczy samodzielności i aktywności.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubach Pracy jest realizowana przez:
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć aktywizacyjnych;
 • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia;
 • działalność otwartego klubu pracy.
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przeznaczone jest dla bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym w szczególności dla osób:
 • nieposiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy;
 • powracających na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej;
 • nieposiadających motywacji do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu.
Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy trwa przez okres 3 kolejno następujących po sobie tygodni.

 

Tytuł sesji
Czas
Tydzień I
Sesja 1. Pierwszy dzień szkolenia
Sesja 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia
Sesja 3. Reakcje w trudnych sytuacjach
Sesja 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe
Sesja 5. Bariery na drodze do zatrudnienia
Sesja 6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
Sesja 7. Analiza rynku pracy
Sesja 8. Formy zatrudnienia
Sesja 9. Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne
20 godzin
Tydzień II
Sesja 10. Sztuka mówienia i prezentacji
Sesja 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy
Sesja 12. Oferty na rynku pracy
Sesja 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
Sesja 14. Rozmowa kwalifikacyjna
Sesja 15. Edukacja dla rynku pracy
Sesja 16. Plan poszukiwania pracy
Sesja 17. Podjęcie zatrudnienia
20 godzin
40 godzin
Tydzień III
CODZIENNE SPOTKANIA w Klubie Pracy
AKTYWNE SZUKANIE PRACY
Sesja 18. Zakończenie szkolenia
40 godzin
80 godzin
 
 
Podczas szkolenia uczestnicy mogą:
 • określić swój profil zawodowy i swoją sytuację zawodową na rynku pracy oraz dokonać bilansu słabych i mocnych stron;
 • opracować strategie pokonywania barier w uzyskaniu zatrudnienia;
 • poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy które nim rządzą;
 • poznać techniki i metody aktywnego poszukiwania pracy;
 • poznać zasady asertywności;
 • przygotować swoje dokumenty aplikacyjne;
 • zgłębić sztukę skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą;
 • wzmacniać swoją motywację i wiarę w siebie;
 • poznać ludzi, którzy mają podobne problemy i wspólnie z nimi starać się je pokonać.
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.
 • SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE;
 • OSOBIE BEZROBOTNEJ PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM;
 • ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU;
 • UCZESTNICY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA OTRZYMUJĄ ZAŚWIADCZENIE.
 
 
ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE
Zajęcia aktywizacyjne są to krótkie 1-dniowe lub 2-dniowe spotkania grupowe, których celem jest nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do samodzielnego poszukiwania pracy. Prowadzone są w formie prezentacji, dyskusji i sesji warsztatowych. Opierają się na grupowej współpracy z klientem i prowadzone są w grupach maksymalnie 16-osobowych. Koncentrują się między innymi na zagadnieniach związanych z:
 • rynkiem pracy;
 • metodami poszukiwania pracy;
 • redagowaniem dokumentów aplikacyjnych;
 • asertywnością w poszukiwaniu pracy;
 • rozmową kwalifikacyjną.
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH AKTYWIZACYJNYCH POZWALA ZDOBYĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UŚWIADOMIĆ SOBIE, ŻE WARTO BYĆ OSOBĄ AKTYWNĄ.
 

DOSTĘP DO INFORMACJI I ELEKTRONICZNYCH BAZ DANYCH
W Klubie Pracy można skorzystać z bazy informacji oraz różnego rodzaju materiałów przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy.
W ramach informacji i elektronicznej bazy danych możesz skorzystać z:
 • dostępu do aktualnej prasy z ofertami pracy,
 • dostępu do informacji o adresach agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
 • dostępu do informacji o stronach internetowych z ofertami pracy,
 • dostępu do informacji o szkołach i instytucjach szkoleniowych,
 • wzorów dokumentów aplikacyjnych,
 • informacji o zasadach prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
Przykładowe wzory dokumentów aplikacyjnych:
 
OTWARTY KLUB PRACY
Jest to forma indywidualnych konsultacji z osobami chcącymi uzyskać zatrudnienie. Lider Klubu Pracy służy pomocą w zakresie:
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych;
 • przygotowania do spotkania z potencjalnym pracodawcą poprzez symulowanie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • uzyskania informacji przydatnych w poszukiwaniu pracy;
 • poszukiwania ofert pracy w Internecie i korzystania z poczty elektronicznej.
W Klubie Pracy możesz skorzystać ponadto z:
 • bezpłatnego dostępu do Internetu w celu uzyskania informacji prowadzących do zatrudnienia, telefonu czy ksero;
 • dostępu do komputera z możliwością opracowania i wydrukowania dokumentów aplikacyjnych;
 • filmów z zakresu technik przygotowujących do poszukiwania pracy.


 

Szkolenie

 

z zakresu umiejętności

 

poszukiwania pracy

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w I kwartale 2016 roku zaplanowane zostało szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy adresowane w szczególności dla osób nieposiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy, powracających na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, nieposiadających motywacji do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu.

 

 

 

Termin

Zapisy

Prowadzący

 

01-21.03.2016r.

 

U doradcy klienta

do 22.02.2016r.

 

Elżbieta Dąbrowska

Wioletta Krzyżak

Renata Zając

Monika ZdziechPropozycja szkolenia


z zakresu umiejętności aktywnego


poszukiwania pracy

 

IV kwartał 2015r.

 

 

 

 

Szkolenie adresowane jest w szczególności dla osób nieposiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy, powracających na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, nieposiadających motywacji do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu.

 

 

Termin szkolenia

Zapisy

Prowadzący

12-30.10.2015r.

godz. 8:00 – 12:00

U doradcy klienta

Zapisy do 01.10.2015r.

 

Elżbieta Dąbrowska

Wioletta Krzyżak

Renata Zając

Monika Zdziech

 

 

 


 

 

 

Propozycja szkolenia


z zakresu umiejętności aktywnego


poszukiwania pracy


 

I kwartał 2015r.

 

 

 

 

Szkolenie adresowane jest w szczególności dla osób nieposiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy, powracających na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, nieposiadających motywacji do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu.

 

 

Termin szkolenia

Zapisy

Prowadzący

09-27.03.2015r.

godz. 8:00 – 12:00

U doradcy klienta

Zapisy do 28.02.2015r.

 

Elżbieta Dąbrowska

Wioletta Krzyżak

Renata Zając

Monika Zdziech

 

 plany_pracyplany_pracyplany_pracyplany_pracyplany_pracyplany_pracyplany_pracyplany_pracyplany_pracyplany_pracyplany_pracy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

telefon

Szczegółowych informacji udzielają:


Renata Zając,  tel. (17) 242 73 73, wew. 44,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.