Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

1) osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia
  i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy
  i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2) pracodawcom pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym, gdy oczekujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Poszukujesz informacji na temat:

 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
 • instytucji kształcących w danym zawodzie;
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

 

Chcesz się dowiedzieć:

 • jak skutecznie szukać pracy;
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta);
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

 

Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:

 • dostępności,
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych lub porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy


Porada indywidualna obejmuje:

 • ustalenie problemu zawodowego;
 • analizę sytuacji osoby, z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji
  i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych;
 • analizę możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego;
 • ustalenie potrzeby przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • weryfikację sposobu rozwiązania problemu zawodowego lub wskazanie możliwości skorzystania z innych usług rynku pracy w sytuacji, gdy ma to uzasadnienie w wynikach specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym potrzeby objęcia uczestnika pomocą przez innego pracownika powiatowego urzędu pracy, centrum lub inną instytucję.


Porada grupowa i szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w formie zajęć warsztatowych:

 • porada grupowa jest prowadzona dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób.
 • szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, jest prowadzone dla grupy, która liczy nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

U doradcy zawodowego dostępne są zasoby informacji zawodowych, które obejmują w szczególności informacje o:

 • zawodach i specjalnościach;
 • rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
 • szkołach i instytucjach szkoleniowych;
 • stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
 • metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 • sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 •  zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 • stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 • warunkach świadczenia pracy;
 • warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 • projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.


Więcej informacji :

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 17 242 73 73 oraz u doradców klienta:

Nazwisko i imię

Stanowisko

Adres e-mail

Dąbrowska Elżbieta

Doradca klienta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Krzyżak Wioletta

Doradca klienta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zając Renata

Doradca klienta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zdziech   Monika

Doradca klienta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.