Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

W zawiązku z określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  priorytetami wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku, tj:
 

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

 
Wsparcie, w ramach priorytetu pierwszego dotyczyć będzie zawodów deficytowych w powiecie leżajskim.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w celu rozeznania potrzeb Pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach środków
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku, zaprasza Pracodawców do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. (Prosimy
o przesłanie wypełnionej ankiety na adres:
Powiatowy Urząd Pracy
w Leżajsku ul. Mickiewicza 56 lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 29.01.2018r.

 
Informacje udzielone przez Państwa pozwolą na oszacowanie zapotrzebowania i planowanie podziału środków KFS na poszczególne priorytety.


Druki do pobrania:

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW DOKONYWANIE WPŁAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w związku ze złożeniem:


1. wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
2. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

wynoszą 30 zł.

Podstawa prawna: § 2 pkt 4 i 5 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350)


Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56

37-300 Leżajsk

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Łańcucie Oddział Operacyjny w Leżajsku
Nr rachunku 14 8642 1142 2014 9701 7213 0020


Czytaj więcej...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

  

Od 01.01.2018r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r. W związku z tym faktem zostały zmienione zasady zatrudniania cudzoziemców.

 

Dotychczasowe oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy podlegające rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy zostają zastąpione oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanemu do ewidencji oświadczeń. Z nowej procedury będą mogli skorzystać pracodawcy zatrudniający obywateli powyższych państw w ramach podklas działalności wg PKD innych niż co do których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych nowych zasad zatrudniania cudzoziemców oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem:

 

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

INFORMACJA


W dniu 29 grudnia 2017r. (piątek) obsługa Klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku odbywać się będzie do godz. 13:30.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


Zatrudnianie cudzoziemców w 2018r.


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 , art. 88 n-88 za, art. 90-90 e), uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na podstawie nowych przepisów.
W załączniku udostępniamy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ulotki informacyjne  na temat zatrudniania cudzoziemców  od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Ulotka dla pracodawców

Ulotka dla cudzoziemców


Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.