Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że od 9 grudnia br. wprowadza dodatkowy instrument adresowany dla bezrobotnych do 30 roku życia

- BON ZATRUDNIENIOWY -

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego - posiadacza bonu.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu zatrudnieniowego mogą składać do Starosty wniosek o przyznanie bonu, jednakże pod warunkiem znalezienia pracodawcy chętnego do zatrudnienia ich na okres 18 miesięcy.

 

Przyznanie wsparcia jest możliwe dla osoby bezrobotnej o II profilu pomocy /w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy/, który został ustalony w wyniku analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy oraz zgodnie z założeniami zawartymi
w indywidualnym planie działania ustalonym z doradcą klienta.

Podstawa prawna

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku serdecznie zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców, zainteresowanych tą formą wsparcia do składania wniosków, druki dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce „druki do pobrania”

 

Informacji dodatkowych udziela Pani Elżbieta Dąbrowska -
Doradca Klienta pok. 24.

Tel. 17 242 73 73 wew. 39

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,

ul. Mickiewicza 56

37-300 Leżajsk

Ogłoszenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w związku z § 66 rozporządzenia Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 poz. 667)
sporządza na rok 2017

 

 • listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji
  i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, oraz
 • wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy,
  o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2016 poz.645)

 

W związku z powyższym zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy do zgłaszania potrzeb w ww. zakresie.

 

Informacji dodatkowych udzielają Doradcy Klienta Ewa Hryniewska
i Paweł Nowak pok. 25.

Tel. 17 242 73 73 wew. 34

 

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać na piśmie w terminie do 31.12.2016r. na niżej podane adresy:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,

ul. Mickiewicza 56

37-300 Leżajsk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informacja

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że z uwagi na wyczerpanie środków finansowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim II” zamyka nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie od dnia 30 listopada 2016r.Ponadto, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie ze środków Funduszu Pracy.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawanie bonu na zasiedlenie zamieszczone na stronie internetowej PUP.

Informacja

Szanowni Pracodawcy,

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż oszczędności Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zostały zaangażowane w 100%.
Ponowny nabór wniosków oraz warunki dostępu do limitów środków KFS zostaną ogłoszone w przypadku jego przyznania w roku 2017

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w związku
z ponownymi uzyskanymi oszczędnościami środków z KFS ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców
i pracowników

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2016:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego
  w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, zawartych ze starostą dot. refundacji przez okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Czytaj więcej...

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.