Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo fe_ue

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza I nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa
w projekcie:

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)”
w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierowany do osób młodych - kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu.

       Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy. Przewidywany okres odbywania stażu: do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane pozytywnie wnioski pracodawców gwarantujących zatrudnienie na minimum 3 m-ce po okresie odbywania stażu.

Czytaj więcej...

Informacja

Wstępne zapotrzebowanie na środki z rezerwy
Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informujemy, że priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłoszone przez Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej w roku 2017 są następujące:

      1.kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury), 

      2.wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, 

      3.wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych, 

      4.wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

 

 W związku z koniecznością złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 rok Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku zbiera informacje dotyczące przewidywanego na 2017 rok zapotrzebowania pracodawców na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wstępne zapotrzebowanie na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego należy składać zgodnie z zatwierdzonymi na 2017 rok priorytetami wydatkowania środków, mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   w terminie do 27.01.2017 roku w formie niżej załączonej tabeli.

Informujemy, że złożone zapotrzebowania posłużą jedynie do określenia wielkości potrzeb na finansowanie kształcenia ustawicznego.

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostanie ogłoszony po przyznaniu limitu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, (co może nastąpić dopiero po wyczerpaniu limitów środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanego na 2017).

Druk do pobrania:
 

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia z uwagi na wyczerpanie środków finansowych.

 

Kolejny nabór wniosków przewidziany jest w IV kwartale 2017r. o ewentualnych zmianach poinformujemy Państwa
w odrębnym ogłoszeniu.

Więcej artykułów…

  1. Informacja
  2. Informacja
  3. Ogłoszenie

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.