Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza kolejny nabór wniosków o sfinansowanie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Wnioski należy składać w terminie od 31.08.2017r. do 01.09.2017r., w godzinach od 7:30 do 15:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
(Punkt Obsługi Klienta) (decyduje data wpływu wniosku na dziennik podawczy).

 

Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną oraz złożone
w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie pozostaną bez  rozpatrzenia. 
Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

 

Środki KFS w 2017 r. mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy, zgodnych
z ustalonymi priorytetami, tj. na:

Czytaj więcej...

Informacja

UWAGA: Przedłużamy rekrutację do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

 

do dnia 05.09.2017 r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety
i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

-     wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),

-     zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,

-     pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów
przed rejestracją w PUP).

Czytaj więcej...

Inforrmacja

logo fe_podk_wup_ue


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nabór wniosków skierowany jest do pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla kobiet
i mężczyzn, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, posiadających I lub II profil, mających ukończony 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

Czytaj więcej...

Informacja

           Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku uprzejmie informuje, że udostępnia wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Nadmieniamy, że formularz wniosku i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku:

w informacjach  dla Pracodawcy w menu „druki do pobrania”.  


       Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56 pok. 17 piętro I lub w Punkcie Obsługi Klienta. Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania się środków finansowych.

Przedłużenie naboru wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo fe_ue

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór wniosków
o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)” do dnia 23.08.2017r.


Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 9 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

  • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
  • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału
    w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

wrzesień/październik 2017r.


Czytaj więcej...

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.