Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

logo fe_podk_wup_ue

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU PRZEDŁUŻA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. Osoby które mają ukończony 50 rok życia;
 2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej
  12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracjąurzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji);
 3. Kobiety;
 4. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r.
  o ochronie zdrowia psychicznego;
 5. Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe);
 6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść
  z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno
  z kryteriów wymienionychpunktach od a) do e).

 

Pracodawcy wnioskujący o zorganizowanie stażu zobowiązani są do zagwarantowania zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski gwarantujące
3 miesięczny okres zatrudnienia po odbytym stażu.

 

Możliwe formy zatrudnienia:

 • Stosunek pracy – umowa na co najmniej 3 miesiące
  i przynajmniej na ½ etatu
 • Umowa cywilnoprawna – umowa minimum na 3 miesiące
  o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia

 

Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu jest zobowiązany do:

•     skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy,

•     pokrycia kosztów tych badań,

• dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osobę bezrobotną
w danym zawodzie w terminie do 14 dni od daty uzyskania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach ww. projektu rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz Zasadami uczestnictwa
w projekcie „
Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim
(III)”.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku: www.praca.lezajsk.pl w zakładce dla Pracodawcy w menu „druki do pobrania” oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku w Punkcie Obsługi Klienta

w dniach od 14.09.2017r. do 27.09.2017r.

 

Jednocześnie informujemy, że telefonicznie nie udzielamy informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Organizatorzy stażu o rozpatrzeniu wniosku zostaną poinformowani pisemnie.

 

Druki do pobrania:

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.