Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

logo fe_podk_wup_ue

 

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE LEŻAJSKIM (III)”

 

  

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

  

Nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. Osoby które mają ukończony 50 rok życia;
 2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie
  i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy
  z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji);
 3. Kobiety;
 4. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego;
 5. Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe);
 6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

 

  

Pracodawcy wnioskujący o zorganizowanie stażu zobowiązani są do zagwarantowania zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski gwarantujące
3 miesięczny okres zatrudnienia po odbytym stażu.

 

  

Możliwe formy zatrudnienia:

 • Stosunek pracy – umowa na co najmniej 3 miesiące i przynajmniej na ½ etatu
 • Umowa cywilnoprawna – umowa minimum na 3 miesiące o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia

 

 Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu jest zobowiązany do:

     •     skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy,

     •     pokrycia kosztów tych badań,

     •     dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osobę bezrobotną
w danym zawodzie w terminie do 14 dni od daty uzyskania informacji
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

  

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach ww. projektu rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz Zasadami uczestnictwa
w projekcie
Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim
(III)”.

 

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku: www.praca.lezajsk.pl w zakładce dla Pracodawcy w menu „druki do pobrania” oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku
w Punkcie Obsługi Klienta 

w dniach od 14.09.2017r. do 22.09.2017r.

 

  

Jednocześnie informujemy, że telefonicznie nie udzielamy informacji
o sposobie rozpatrzenia wniosku. Organizatorzy stażu o rozpatrzeniu wniosku zostaną poinformowani pisemnie.

 

 Druki do pobrania:

 

 

 

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LEŻAJSKIM (III)”

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. Osoby które mają ukończony 50 rok życia;

 2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji);

 3. Kobiety;

 4. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego;

 5. Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe);

 6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

 

Pracodawcy wnioskujący o zorganizowanie stażu zobowiązani są do zagwarantowania zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski gwarantujące 3 miesięczny okres zatrudnienia po odbytym stażu.

 

Możliwe formy zatrudnienia:

 • Stosunek pracy – umowa na co najmniej 3 miesiące i przynajmniej na ½ etatu

 • Umowa cywilnoprawna – umowa minimum na 3 miesiące o wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia

 

Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu jest zobowiązany do:

     skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy,

     pokrycia kosztów tych badań,

     dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań
do wykonywania pracy przez osobę bezrobotną w danym zawodzie w terminie do 14 dni
od daty uzyskania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach ww. projektu rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz Zasadami uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku: www.praca.lezajsk.pl w zakładce dla Pracodawcy w menu „druki do pobrania” oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w Punkcie Obsługi Klienta

w dniach od 14.09.2017r. do 22.09.2017r.

 

Jednocześnie informujemy, że telefonicznie nie udzielamy informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Organizatorzy stażu o rozpatrzeniu wniosku zostaną poinformowani pisemnie.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach projektu Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.