Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku od dnia 05.06.2017 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

 

Wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca lub pracodawca,
u którego w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz który spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis.Przy rozpatrywaniu wniosków preferowani będą przedsiębiorcy
i pracodawcy, którzy prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy,
a stanowisko pracy tworzone w ramach refundacji będzie znajdować się na powiatu leżajskiego.


Wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do zatrudnienia osoby bezrobotnej na okres co najmniej 25 miesięcy, natomiast okres refundacji obejmuje 12 pierwszych miesięcy zatrudnienia.


Miesięczna wysokość refundacji wynosi 1950 zł + składki ZUS..


Na stanowiska objęte refundacją Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku nie kieruje:

  • członków rodziny pracodawcy lub przedsiębiorcy (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni w linii prostej);
  • osób zamieszkujących pod tym samym adresem co pracodawca lub przedsiębiorca;
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
    u danego pracodawcy lub przedsiębiorcy w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu lub pod nr telefonu 17 242 73 73 w 44

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.