Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków
z   Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób bezrobotnych będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016, poz. 645)
z wyłączeniem osób do 30 roku życia.
Na staż będą kierowani:

- długotrwale bezrobotni,

- bezrobotni powyżej 50 roku życia,

- bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,

- bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- bezrobotni niepełnosprawni.

Przewidywany okres odbywania stażu - 4,5 miesiąca.

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na okres co najmniej
1 miesiąca.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 20.06.2016r. do 24.06.2016r.

Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w tutejszym Urzędzie.

Dodatkowy nabór wniosków na staż dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza dodatkowy nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych kobiet
i mężczyzn do 30 roku życia
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać bezrobotne kobiety
i bezrobotni mężczyźni w wieku 18-29 lat
(tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) – dla których został ustalony I lub II profil pomocy spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. kobiety i mężczyźni:

Czytaj więcej...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

logo fe_ue

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż z powodu skierowania planowanej liczy osób do 30 roku życia na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (II)”
wstrzymuje nabór wniosków od dnia 08.04.2016r.

Zaplanowany limit osób na tą formę aktywizacji został wyczerpany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu
dla osób 50+

 Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach
środków
z   Rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Społecznej dla osób bezrobotnych po 50 roku życia. Przewidywany okres odbywania stażu: do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane pozytywnie wnioski pracodawców gwarantujących zatrudnienie na minimum 3 m-ce po okresie odbywania stażu.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 11.04.2016r. do 15.04.2016r.

Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w tutejszym Urzędzie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób poszukujących pracy niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 11.04.2016r. do 15.04.2016r.

Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w tutejszym Urzędzie.

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo fe_ue

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) – dla których został ustalony I lub II profil pomocy (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – min. 5 oraz osoby długotrwale bezrobotne - min. 154) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa
w projekcie, tj. osoby:

Czytaj więcej...

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.