Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu
dla osób 50+

 Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach
środków
z   Rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Społecznej dla osób bezrobotnych po 50 roku życia. Przewidywany okres odbywania stażu: do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane pozytywnie wnioski pracodawców gwarantujących zatrudnienie na minimum 3 m-ce po okresie odbywania stażu.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 11.04.2016r. do 15.04.2016r.

Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w tutejszym Urzędzie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób poszukujących pracy niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 11.04.2016r. do 15.04.2016r.

Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w tutejszym Urzędzie.

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo fe_ue

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) – dla których został ustalony I lub II profil pomocy (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – min. 5 oraz osoby długotrwale bezrobotne - min. 154) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa
w projekcie, tj. osoby:

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

logo ue  fe wer poziom kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierowany do kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo ue  fe wer poziom kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza I nabór wniosków
o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (II)”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania potrzeb szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku obecnie przygotowuje plan szkoleń na 2016r.

(zgodnie z § 66 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy Dz.U. z 2014r. poz. 667)

w związku z tym zaprasza:

  1. zainteresowanych pracodawców,
  2. organizacje pracodawców i związków zawodowych,
  3. jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

do określenia na piśmie i złożenia w tutejszym urzędzie w terminie do 31 grudnia 2015r. swoich potrzeb szkoleniowych dla potencjalnych pracowników.

 

Informacje o potrzebach szkoleniowych proszę składać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

Ul. Mickiewicza 56

37-300 Leżajsk

lub drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informacji udzielają pracownicy Ewa Hryniewska oraz Paweł Nowak
telefon:   17 240-67-20 wew. 34.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.