Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Przedłużenie naboru wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo fe_ue

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór wniosków
o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)” do dnia 23.08.2017r.


Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 9 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

 • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
 • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału
  w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
 • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

wrzesień/październik 2017r.


Czytaj więcej...

Informacja

logo fe_podk_wup_ue

UWAGA: Przedłużamy rekrutację do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

 

do dnia 25.08.2017 r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety
i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

-     wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),

-     zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,

-     pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów
przed rejestracją w PUP).

Czytaj więcej...

Informacja

logo fe_podk_wup_ue


DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, posiadających I lub II profil, które mają ukończony 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. Osoby, które mają ukończony 50 rok życia
 2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie
  i nieprzerwanie bez pracy przez okresnajmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji)
 3. Kobiety
 4. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.
  o rehabilitacji zawodowejspołecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby
  z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r.
  o ochronie zdrowia psychicznego
 5. Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
 6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo fe_ue

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza kolejny nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 9 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

 • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
 • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału
  w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
 • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

wrzesień/październik 2017r.

Czytaj więcej...

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET i MĘŻCZYZN w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecieleżajskim (III)”

logo fe_ue


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)”
w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w zadanie w ramach projektu - średnia kwota dotacji: 19 500,00 zł.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

Czytaj więcej...

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.