Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

logo fe_podk_wup_ue

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020-Działanie 7.2.

 

Nabór wniosków skierowany jest do pracodawców, którzy zamierzają ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla kobiet i mężczyzn, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, posiadających I lub II profil, mających ukończony 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

  1. Osoby, które mają ukończony 50 rok życia
  2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracjąurzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji)
  3. Kobiety
  4. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  5. Osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)
  6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkościha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

Wniosek i regulamin są dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem:

Jednocześnie informujemy, iż przyjmowane będą tylko i wyłącznie wnioski posiadające komplet wymaganych dokumentów.

Wnioski należy składać od dnia 22.05.2017 r. do wyczerpania środków w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 17.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.