Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

logo fe_ue 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”
w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierowany do osób młodych - kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

Czytaj więcej...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW DOKONYWANIE WPŁAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w związku ze złożeniem:


1. wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
2. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

wynoszą 30 zł.

Podstawa prawna: § 2 pkt 4 i 5 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350)


Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56

37-300 Leżajsk

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Łańcucie Oddział Operacyjny w Leżajsku
Nr rachunku 14 8642 1142 2014 9701 7213 0020


Czytaj więcej...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

  

Od 01.01.2018r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r. W związku z tym faktem zostały zmienione zasady zatrudniania cudzoziemców.

 

Dotychczasowe oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy podlegające rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy zostają zastąpione oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanemu do ewidencji oświadczeń. Z nowej procedury będą mogli skorzystać pracodawcy zatrudniający obywateli powyższych państw w ramach podklas działalności wg PKD innych niż co do których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych nowych zasad zatrudniania cudzoziemców oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem:

 

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

INFORMACJA


W dniu 29 grudnia 2017r. (piątek) obsługa Klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku odbywać się będzie do godz. 13:30.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja grupowa I kwartał 2018

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w I kwartale 2018 roku proponuje grupowe spotkania informacyjne dla osób od 18 do 30 roku życia w zakresie „Usługi i instrumenty rynku pracy”

 

Harmonogram spotkań informacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego:

TERMIN

ZAPISY

PROWADZĄCY

20. 02.2018

godz. 9.00

u doradcy klienta

do 15.02.2018

Renata Zając

27. 02.2018

godz. 9.00

u doradcy klienta

do 22.02.2018

Elżbieta Dąbrowska

14. 03.2018

godz. 9.00

u doradcy klienta

do 08.03.2018

Renata Zając

21. 03.2018

godz. 9.00

u doradcy klienta

do 15.03.2018

Elżbieta Dąbrowska

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.