Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)”
w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierowany do osób młodych - kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu.

        Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy. Przewidywany okres odbywania stażu: do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane pozytywnie wnioski pracodawców gwarantujących zatrudnienie na minimum 3 m-ce po okresie odbywania stażu.

Czytaj więcej...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia z uwagi na wyczerpanie środków finansowych.

 

Kolejny nabór wniosków przewidziany jest w IV kwartale 2017r. o ewentualnych zmianach poinformujemy Państwa
w odrębnym ogłoszeniu.

Informacja

 

Informujemy że 30 grudnia 2016 r. (piątek)


przyjmowanie Klientów odbywać się będzie


do godziny 13:00.

 

 

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że od 9 grudnia br. wprowadza dodatkowy instrument adresowany dla bezrobotnych do 30 roku życia

- BON ZATRUDNIENIOWY -

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego - posiadacza bonu.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu zatrudnieniowego mogą składać do Starosty wniosek o przyznanie bonu, jednakże pod warunkiem znalezienia pracodawcy chętnego do zatrudnienia ich na okres 18 miesięcy.

 

Przyznanie wsparcia jest możliwe dla osoby bezrobotnej o II profilu pomocy /w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy/, który został ustalony w wyniku analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy oraz zgodnie z założeniami zawartymi
w indywidualnym planie działania ustalonym z doradcą klienta.

Podstawa prawna

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku serdecznie zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców, zainteresowanych tą formą wsparcia do składania wniosków, druki dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce „druki do pobrania”

 

Informacji dodatkowych udziela Pani Elżbieta Dąbrowska -
Doradca Klienta pok. 24.

Tel. 17 242 73 73 wew. 39

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,

ul. Mickiewicza 56

37-300 Leżajsk

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie
  2. Informacja
  3. Informacja

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.