Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Giełda pracy

 

W dniu 15.02.2017 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku odbędzie się spotkanie – Giełda Pracy –
z pracodawcą MIRAGGIO Sp z o.o. w Rzeszowie, który przedstawi ofertę pracy dla krawcowych i szwaczek w Leżajsku. Na spotkanie zapraszamy osoby z kwalifikacjami
i umiejętnościami szycia odzieży lekkiej.

Bliższe informacje dot. spotkania w pok. 23, tel. 17 240 67 20 wew. 31.


Rusza nowy projekt: „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

logo fe_podk_wup_ue

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.02.2017r. ROZPOCZĘŁA SIĘ REALIZACJA PROJEKTU „DZIŚ AKTYWNOŚĆ – JUTRO ZATRUDNIENIE”
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY, DZIAŁANIE 7.1 POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY

 Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

  • wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),
  • zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,
  • pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP).

Czytaj więcej...

DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

 logo fe_pod_pup_ue_kolor

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓWO PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020-Działanie 7.2.

 

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, posiadających I lub II profil, które mają ukończony 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

Czytaj więcej...

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)”
w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w zadanie w ramach projektu - średnia kwota dotacji: 19 500,00 zł.

Czytaj więcej...

Informacja PIT- 11 za 2016r.


Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że osoby, które pobierały
w 2016r. świadczenia z Funduszu Pracy:

- zasiłki dla bezrobotnych,

- stypendia szkoleniowe,

- stypendia stażowe,

- stypendium za staż w ramach bonu stażowego,

- stypendia udzielone w związku z kontynuowaniem nauki,

- stypendia/studia podyplomowe/,

- dodatki aktywizacyjne,

 

mogą zgłaszać się po odbiór informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 za 2016r. w Urzędzie Pracy pok. nr 13 .


Uwaga!

Osoby, które w 2016r. pobierały tylko stypendium finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie otrzymają informacji PIT-11, ponieważ świadczenie to jest zwolnione z podatku. Otrzymają tylko wykaz składek odprowadzonych do ZUS /RMUA/.

Informacje będą wydawane do 17.02.2017r.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.