Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

logo fe_ue

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza kolejny nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych zainteresowanych wyjazdem za granicę

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż dnia 19.10.2017 r. godz. 10.00 w pok. 28 Urzędu Pracy, ul. Mickiewicza 56, odbędzie się spotkanie informacyjne na prośbę CONTRAIN POLAND Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej w Przemyślu, KRS 000303184, dla osób bezrobotnych zainteresowanych wyjazdem za granicę.

Celem tego spotkania będzie przedstawienie osobom bezrobotnym ofert pracy w branży: ogrodniczej, przetwórstwie owocowo – warzywnym, recyklingu, logistyce, pieczarkarstwie

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIE JEST WYMAGANA

 

Osoby z którymi Firma „CONTRAIN” podejmie współpracę, mogą liczyć na :

  • legalne zatrudnienie 
  • terminowe wynagrodzenie wypłacane w Euro 
  • zakwaterowanie 
  • pomoc w organizacji transportu 
  • wsparcie polskojęzycznego opiekuna w kraju wykonywanej pracy 


Bliższe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr tel. 17 240 67 20 wew. 31 lub w pok. 23.

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET i MĘŻCZYZN do 30 roku życia

logo fe_ue

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego

 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”
w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w zadanie w ramach projektu - średnia kwota dotacji: 19 500,00 zł.

 

Czytaj więcej...

Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”

logo fe_podk_wup_ue

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU PRZEDŁUŻA NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

Czytaj więcej...

GIEŁDA PRACY

 

W dniu 09.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56 w pok. 28, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy przez B&P Engineering Sp. z o.o. w Przeworsku, zostanie zorganizowana GIEŁDA PRACY na stanowisko spawacza met. TIG oraz montera konstrukcji stalowych.

Bliższe informacje dot. GIEŁDY PRACY można uzyskać
w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Leżajsku pok. 23, tel. 17 240 67 20 wew. 31.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.