Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

logo fe_podk_wup_ueSTAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE LEŻAJSKIM (III)”

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O ZORGANIZOWANIE STAŻU

ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nabór na staże w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w związku ze złożoną ofertą informuje, że Firma HAINSENBERG Zakład Krawiecki Sp. z o.o, poszukuje operatorów maszyn szwalniczych.


Firma zajmuje się szyciem tkanin i plastików technicznych do tapicerek samochodowych. Produkcja w/w elementów odbywa się w zakładzie produkcyjnym w Leżajsku ul. Fabryczna 4.


Pracodawca nie wymaga doświadczenia i zapewnia odpowiednie przeszkolenie pracowników.


Osoby zainteresowane mogą kontaktować się bezpośrednio z pracodawcą nr tel. 793 422 321 lub
z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku pok. 23, tel. 17 240 67 20 wew. 31.

Informacja

W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia od
1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 639 ), od 1 lipca 2017 r. wstrzymuje się przyjmowanie wniosków i zawieranie umów.


Załącznik

Staże dla osób niepełnosprawnych do 30 roku życia

logo fe_ue

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków
o zorganizowanie stażu wyłącznie dla osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wieku do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Uwaga: Osoby ubiegające się o przyjęcie na staż powinny posiadać status osoby niepełnosprawnej. W przypadku osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a nie zgłosiły tego faktu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, powinny dostarczyć w/w dokument do PUP w celu aktualizacji swojego statusu na rynku pracy, najpóźniej w dniu składania wniosku
o zorganizowanie stażu.

Skierowane na staż mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które:

  • w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji stażu:
1 sierpnia 2017r.

Okres odbywania stażu – średnio 7 miesięcy.

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową
w projekcie, realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:

  • umowa o pracę zawarta na okres minimum trzech pełnych miesięcy; lub
  • umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; lub
  • w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56 w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 21
(parter B),

w terminie: od 04.07.2017r. do 14.07.2017r.

Pozostałe osoby zainteresowane stażem, zapraszamy do dalszego śledzenia strony internetowej PUP w celu uzyskania informacji
o kolejnych naborach wniosków na staż.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach w/w projektu rozpatrywane będą zgodnie
z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz z Zasadami uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”- dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku:
www.praca.lezajsk.pl w menu „druki do pobrania”.

Druki do pobrania:

Informacja

„Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą w Holandii lub z Niemczech na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne organizowane przez Agencję Pracy Contrain Poland Sp. Z o.o. Odbędzie się ono w Nowej Sarzynie, ul. Konopnickiej 2 (MOSiR) 30.06.2017 o godz. 10.00. Więcej szczegółów pod numerami telefonów: 166751904 i 607631033”.


 

 

Oferty pracy jakie posiadamy dają możliwość pracy osobom mającym lub nie znajomość języka obcego, a także posiadające doświadczenie lub chcące nabyć nowych umiejętności i są to głównie:

-pracownik fizyczny- szklarniowy

-pracownik fizyczny – polowy

-pracownik magazynowy

-pracownik produkcyjny

-pracownik recyklingowy – sortowanie ubrań, metali


Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.