Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo fe_ue

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza kolejny nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 9 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

 • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
 • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału
  w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
 • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

wrzesień/październik 2017r.

Czytaj więcej...

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET i MĘŻCZYZN w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecieleżajskim (III)”

logo fe_ue


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)”
w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w zadanie w ramach projektu - średnia kwota dotacji: 19 500,00 zł.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

Czytaj więcej...

Nabór wniosków dot. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku od dnia 07.08.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na realizację ww. programu rynku pracy. Druki nowo obowiązujących wniosków dostępne są na stronie internetowej

Informacja w sprawie zwrotu podatku od stypendiów za 2016 i 2017 r.

Zwrot podatku od stypendiów za 2016 i 2017 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. poz. 864).

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione
z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W związku z powyższym Powiatowy Urząd  Pracy w Leżajsku informuje, że osoby które
w 2016 r. otrzymały stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy (nie dotyczy stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) mogą wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem
o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty

Czytaj więcej...

Rekrutacja do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór do II edycji projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

 

w dniach od 01.08.2017r. do 11.08.2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:30

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

 • wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),
 • zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,
 • pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP). 

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Informacja
 2. Ogłoszenie
 3. Informacja

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.