Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

UWAGA: Przedłużamy rekrutację do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przedłuża nabór do projektu „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie” Działanie 7.1 RPO WP 2016-2020

 

do dnia 05.09.2017 r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne kobiety
i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

-     wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),

-     zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,

-     pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów
przed rejestracją w PUP).


W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

- Indywidualny Plan Działania

- Grupowe poradnictwo zawodowe

- Indywidualne Szkolenia Zawodowe

- Staże

 

W ramach zadań: Grupowe poradnictwo zawodowe, Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu.

 

W ramach zadań: Indywidualne szkolenia zawodowe i Staże uprawnieni uczestnicy otrzymają zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.

 

Uwaga:

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

- poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy

- świadectw pracy i dokumentów równorzędnych, dyplomów, certyfikatów oraz zaświadczeń

 


 

Dokumenty rekrutacyjne tj.:

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”
dostępne są:

- w Punkcie Obsługi Klienta,

- w Biurze Projektu (pok. 18)

- na stronie internetowej PUP: www.praca.lezajsk.pl

 

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

- osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta (parter, główne wejście do budynku) w godz. 7:30 do 15:30,

- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

- pocztą elektroniczną – wypełnioną wersję elektroniczną formularza zgłoszeniowego (liczy się data otrzymania maila przez PUP) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; jednocześnie należy dodatkowo dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej do siedziby PUP – osobiście bądź za pośrednictwem poczty.

 

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Ewa Dąbek (kierownik projektu), email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

Kazimiera Trestka (pracownik ds. administracyjno-finansowych), email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pokój nr 18, tel. (017) 240 67 26

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.