Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Staże dla osób niepełnosprawnych do 30 roku życia

logo fe_ue

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

STAŻE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków
o zorganizowanie stażu wyłącznie dla osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wieku do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Uwaga: Osoby ubiegające się o przyjęcie na staż powinny posiadać status osoby niepełnosprawnej. W przypadku osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a nie zgłosiły tego faktu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, powinny dostarczyć w/w dokument do PUP w celu aktualizacji swojego statusu na rynku pracy, najpóźniej w dniu składania wniosku
o zorganizowanie stażu.

Skierowane na staż mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które:

  • w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji stażu:
1 sierpnia 2017r.

Okres odbywania stażu – średnio 7 miesięcy.

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową
w projekcie, realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:

  • umowa o pracę zawarta na okres minimum trzech pełnych miesięcy; lub
  • umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; lub
  • w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56 w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 21
(parter B),

w terminie: od 04.07.2017r. do 14.07.2017r.

Pozostałe osoby zainteresowane stażem, zapraszamy do dalszego śledzenia strony internetowej PUP w celu uzyskania informacji
o kolejnych naborach wniosków na staż.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach w/w projektu rozpatrywane będą zgodnie
z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz z Zasadami uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”- dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku:
www.praca.lezajsk.pl w menu „druki do pobrania”.

Druki do pobrania:

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.