Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Dodatkowy nabór wniosków na staż dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza dodatkowy nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych kobiet
i mężczyzn do 30 roku życia
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać bezrobotne kobiety
i bezrobotni mężczyźni w wieku 18-29 lat
(tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) – dla których został ustalony I lub II profil pomocy spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. kobiety i mężczyźni:

Czytaj więcej...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

logo fe_ue

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż z powodu skierowania planowanej liczy osób do 30 roku życia na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (II)”
wstrzymuje nabór wniosków od dnia 08.04.2016r.

Zaplanowany limit osób na tą formę aktywizacji został wyczerpany zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”.

STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 r.ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LEŻAJSKIM (II)”

fe podkar_eu_c

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O ZORGANIZOWANIE STAŻU

ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Nabór na staże w ramach Projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” skierowany jest do kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

a) Osoby które mają ukończony 50 rok życia

b) Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie
i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji)

c) Kobiety

d) Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego

e) Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)

f) Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu
dla osób 50+

 Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach
środków
z   Rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Społecznej dla osób bezrobotnych po 50 roku życia. Przewidywany okres odbywania stażu: do 6 miesięcy. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane pozytywnie wnioski pracodawców gwarantujących zatrudnienie na minimum 3 m-ce po okresie odbywania stażu.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 11.04.2016r. do 15.04.2016r.

Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w tutejszym Urzędzie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla osób poszukujących pracy niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w dniach od 11.04.2016r. do 15.04.2016r.

Aktualne formularze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, są udostępnione na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka druki do pobrania) oraz w Punkcie Obsługi Klienta
w tutejszym Urzędzie.

Grupowe informacje

Poszukiwanie pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku dla osób od 18 do 25 r.ż
w II kwartale 2016r. proponuje grupowe informacje w zakresie „Poszukiwania pracy”.

 

Osoby, które chcą zapoznać się ze skutecznymi metodami poszukiwania zatrudnienia oraz oczekiwaniami pracodawców od potencjalnych kandydatów do pracy, mogą zapisać się u swojego Doradcy Klienta.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego:

 

 

Termin

Zapisy

Prowadzący

 

13.04.2016r.
godz. 12:00

 

U doradcy klienta

do 08.04.2016r.

 

Monika Zdziech

 

10.05.2016r.
godz. 12:00

 

U doradcy klienta

do 04.05.2016r.

 

Wioletta Krzyżak

 

18.05.2016r.
godz. 9:00

 

U doradcy klienta

do 13.05.2016r.

 

Renata Zając

 

29.06.2016r. godz. 12:00

 

U doradcy klienta

do 24.06.2016r.

 

Elżbieta Dąbrowska

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.