Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Każda osoba bezrobotna zainteresowana otrzymaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest do zgłoszenia się do doradcy klienta celem opracowania Indywidualnego Planu Działania.

 Wniosek i regulamin jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem: www.praca.lezajsk.pl.

            Jednocześnie informujemy, iż przyjmowane będą tylko i wyłącznie wnioski posiadające komplet wymaganych dokumentów.

Wnioski należy składać od dnia 30.11.2015r. do 04.12.2015r.
w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 17.

Zmiana godzin otwarcia

Informuję, że od dnia 16 listopada 2015r. nastąpi zmiana godzin otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.

W poniedziałki urząd będzie czynny od 7.30 do 15.30.

W pozostałe dni bez zmian tj. od 7.30 do 15.30.

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje,
iż prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, która spełnia wszystkie poniżej wymienione przesłanki:

Czytaj więcej...

Informacja

logo fe_podk_eu


DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA
STANOWISKA PRACY

w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (I)”

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Czytaj więcej...

Informacja

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu od 2016 roku
przez 365 dni


Od 2016 roku na terenie powiatu leżajskiego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił 365 dni, o ile zostaną spełnione warunki do nabycia prawa do zasiłku określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

Zgodnie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) okres pobierania zasiłku wynosi:
1. 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
2. 365 dni – dla bezrobotnych:

  • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia
    w kraju lub
  • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat,
    a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku
    z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
  • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że stopa bezrobocia na obszarze powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
Źródła:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.


http://stat.gov.pl//sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnej-stopy-bezrobocia-w-kraju-oraz-na-obszarze-powiatow-stan-na-dzien-30-czerwca-2015-r-,284,2.html?pdf=1

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.