Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja!

       Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje,   że osoby, które pobierały w 2015r. świadczenia
z Funduszu Pracy:

 

- zasiłki dla bezrobotnych,

- stypendia szkoleniowe,

- stypendia stażowe,

- stypendium za staż w ramach bonu stażowego,

- stypendia udzielone w związku z kontynuowaniem nauki,

- stypendia/studia podyplomowe/,

- dodatki aktywizacyjne,

 

mogą zgłaszać się po odbiór informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 za 2015r. w Urzędzie Pracy  
pok. nr 13 .

 

         Jednocześnie uprzejmie informujemy, że każda osoba, która otrzymała w/w świadczenie ma obowiązek indywidualnie złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za rok podatkowy 2015 do końca kwietnia 2016r. we właściwym Urzędzie Skarbowym.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.07.1991r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych

( Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.)

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

logo ue  fe wer poziom kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat

Czytaj więcej...

Nabór wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

logo ue  fe wer poziom kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza I nabór wniosków
o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (II)”.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Szkolenie

z zakresu umiejętności

poszukiwania pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w I kwartale 2016 roku zaplanowane zostało szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy adresowane w szczególności dla osób nieposiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy, powracających na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, nieposiadających motywacji do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu.

 

Termin

Zapisy

Prowadzący

 

01-21.03.2016r.

 

U doradcy klienta

do 22.02.2016r.

 

Elżbieta Dąbrowska

Wioletta Krzyżak

Renata Zając

Monika Zdziech

Grupowe informacje

Poszukiwanie pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku dla osób od 18 do 25 r.ż
w I kwartale 2016r. proponuje grupowe informacje w zakresie „Poszukiwania pracy”.

 

Osoby, które chcą zapoznać się ze skutecznymi metodami poszukiwania zatrudnienia oraz oczekiwaniami pracodawców od potencjalnych kandydatów do pracy, mogą zapisać się u swojego Doradcy Klienta.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego:

 

 

Termin

Zapisy

Prowadzący

 

16.02.2016r.
godz. 12:00

 

U doradcy klienta

do 12.02.2016r.

 

Wioletta Krzyżak

 

24.02.2016r.
godz. 12:00

 

U doradcy klienta

do 19.02.2016r.

 

Elżbieta Dąbrowska

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.