Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • „Aktywna kobieta – Aktywny mężczyzna 50+”

  Program specjalny „Aktywna kobieta – Aktywny mężczyzna 50+”

  Koordynator: Małgorzata Bęben, pokój nr 17, telefon 017 240 67 26, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Realizator programu: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

   

  Uczestnicy programu:

  15 osób (kobiety i mężczyźni) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako osoby bezrobotne, które ukończyły 50 rok życia w momencie przystąpienia do programu oraz posiadają ustalony III profil pomocy w myśl art. 33 ust. 2c, pkt 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. (j.t. Dz. U. 2015 poz. 149)

   

  Cel główny programu:

  Zwiększenie aktywności zawodowej oraz wsparcie procesu zatrudnieniowego osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w PUP w Leżajsku mających utrudniony powrót na rynek pracy z uwagi na wiek.

   

  Planowane działania:

  1. Indywidualny Plan Działania dla 15 osób
  2. Zajęcia aktywizacyjne 3 dniowe (po 4 godziny dziennie) dla15 osób
  3. Warsztaty kompetencji społecznych 4 dniowe (po 7 godzin dziennie) dla 15 osób
  4. Szkolenia zawodowe indywidualne dla 8 osób
  5. Pośrednictwo pracy dla 15 osób
  6. Staże 6 miesięczne z deklaracją zatrudnienia na okres min. 3 miesięcy (8 osób) lub prace interwencyjne z 6 miesięczną refundacją części kosztów wynagrodzenia oraz dalszym 3 miesięcznym zatrudnieniem ze środków własnych (2 osoby) lub wyposażenie/doposażenia stanowiska pracy (2 osoby) lub roboty publiczne (3 osoby).

  Za udział w warsztatach kompetencji społecznych, szkoleniu zawodowym i stażu każdemu uczestnikowi programu przysługuje stypendium.

   

  Możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia:

  - zwrot kosztów przejazdu jeśli miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość odbywania danej formy wsparcia (tj. Indywidualny Plan Działania, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe indywidualne, staże)

  - zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (szkolenie zawodowe, staż)

   

  Realizacja programu: od maja 2015 r.

   

  Program specjalny jest finansowany ze środków Funduszu Pracy.

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.