Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • „Twój potencjał zawodowy szansą na rozwój powiatu leżajskiego”

  Kierownik projektu: Ewa Zawada-Spaczyńska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Pracownik ds. administracyjno-finansowych: Anna Drożdżal, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

  PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pok. 17, I piętro, Tel. (17) 240 67 20Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


  Projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Działania 6.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

   

  Uczestnicy projektu:

  60 osób długotrwale bezrobotnych (tj. zarejestrowanych w PUP Leżajsk co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), w wieku od 18 – 30 roku życia w dniu przystąpienia do udziału w projekcie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, zamieszkałych w powiecie leżajskim, oraz z wykształceniem co najmniej średnim ogólnokształcącym .

   

   

  Cel główny projektu:

   

  Podniesienie zdolności do zatrudnienia 52 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18 – 30 (32K, 20M) spośród 60 uczestników projektu (37K, 23M) i doprowadzenie do zatrudnienia 17 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18 – 30 (11K, 6M) mieszkańców powiatu leżajskiego do 30.06.2015 r.

   

  Cele szczegółowe projektu:

   

  - nabycie/zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych przez 52 osoby długotrwale bezrobotne w wieku 18 – 30 (32K, 20M) spośród 60 uczestników projektu (37K, 23M) mieszkańców powiatu leżajskiego do 30.06.2015r.

   

  - zdobycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia u 17 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18 – 30 (11K, 6M) mieszkańców powiatu leżajskiego do 30.06.2015r.

  - wzrost kompetencji osobowo – zawodowych w sprawnym funkcjonowaniu i poszukiwaniu pracy na rynku pracy u 39 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18 – 30 (24K, 15M) spośród 60 uczestników projektu (37K, 23M) mieszkańców powiatu leżajskiego do 30.06.2015r.

   

  Działania:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (60 osób)

  • Rekrutacja (od 23.07.2014r. do 14.08.2014r.)
  • Indywidualny Plan Działania

     2. Zajęcia aktywizacyjne

     3. Staże 6 miesięczne (60 osób)

  Dodatkowe wsparcie dla uczestników projektu:

  - Stypendium stażowe;

  - Catering na zajęciach aktywizacyjnych;

  - Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia (jeśli dotyczy);

  - Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną (jeśli dotyczy).

  Najważniejsze założenia projektu:

  a) Projekt realizowany jest zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi);

  b) Każdy uczestnik projektu przechodzi przez co najmniej 3 działania projektu;

  c) W związku z założoną w projekcie efektywnością zatrudnieniową na poziomie minimum 32 % co najmniej 17 osób po zakończeniu udziału w projekcie musi podjąć zatrudnienie na okres co najmniej 3 miesięcy.

   

  Okres realizacji projektu: od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

   

  Wartość projektu: 749 325,60 zł (dofinansowanie z EFS – 100%)

   

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

   

  Plakat promujący:

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.