Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • "Przedsiębiorcza młodzież" - opis projektu

  logo unia_3

  PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ

  Projekt realizowany w ramach Działania 6.2 Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Kierownik projektu: Małgorzata Bęben, pokój nr 17, tel. (017) 240 67 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

   

  1. Adresaci projektu (kobiety i mężczyźni):

  1. osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku
  2. osoby, które nie ukończą 30 roku życia w dniu przystąpienia do udziału w projekcie
  3. osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, które:
   • nie otrzymały bezzwrotnych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej ze środków publicznych,
   • nie posiadały wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
   • spełniają pozostałe kryteria wymienione w § 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

   

  2. Cel ogólny projektu:

  Podniesienie zdolności do samozatrudnienia i doprowadzenie do podjęcia samozatrudnienia 26 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku spośród 32 uczestników projektu do 31.03.2015 r.

  3. Cele szczegółowe projektu: 

  1. Wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej u 23 spośród 32 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku do 31.03.2015 r.
  2. Utworzenie jednoosobowych działalności gospodarczych (miejsc pracy) przez 26 uczestników projektu do 31.03.2015 r.

   

  4. Planowane terminy rekrutacji do projektu (nabór formularzy zgłoszeniowych):

  • edycja 1 – maj 2014 (16 osób)
  • edycja 2 – październik 2014 (16 osób)

     

  5. Najważniejsze działania projektu:

  a. Rekrutacja do projektu

  • Spotkanie informacyjne
  • Nabór formularzy zgłoszeniowych
  • Wybór uczestników projektu (w tym indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym)  

  b. Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

  c. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

  • Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków
  • Wybór wniosków do dofinansowania
  • Podpisanie umów o przyznanie jednorazowo środków

   6. Dodatkowe wsparcie dla uczestników projektu:

  • Stypendium za udział w szkoleniu
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (jeśli dotyczy)

   

  7. Miejsce realizacji projektu: powiat leżajski

  8. Okres realizacji projektu: 01.04.2014 - 31.03.2015

  9. Najważniejsze założenia projektu:

  1. Każdy uczestnik projektu przechodzi przez wszystkie działania projektu
  2. Kwota jednorazowych środków nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia

  10. Budżet projektu: 603 709,00 zł (dofinansowanie – 100%)

   

  11. Dokumentacja dotycząca realizacji w/w projektu (do pobrania):

  a. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież”

  b. Regulamin w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Przedsiębiorcza młodzież”

   

   

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.