Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

  „Dziś aktywność – jutro zatrudnienie”

  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe

  Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

  Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 do 31.07.2018 r.

  Uczestnicy projektu: bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn, spełniających łącznie następujące kryteria:

  -     wiek pow. 29 r.ż., (ukończony 30 r.ż. w momencie przystąpienia do projektu),

  -     zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy,

  -     pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (z uwzględnieniem okresów przed rejestracją w PUP).

   

  Szczególnie mile widziani są rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż.

  Wsparcie w ramach projektu:

  • Indywidualny Plan Działania (identyfikacja zasobów i potrzeb, wskazanie kierunku rozwoju zawodowego),
  •     Grupowe Poradnictwo Zawodowe (zdobycie/uzupełnienie umiejętności poruszania się po rynku pracy),
  • Indywidualne Szkolenia Zawodowe (zdobycie kwalifikacji zawodowych),
  •  Staż (zwiększenia praktycznych umiejętności zawodowych).

  Ponadto poza projektem można skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

   Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 40 %

  Na realizację projektu Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku pozyskał kwotę dofinansowania w wysokości 916 412,50 zł. Wymagany wkład własny w wysokości 81 000,00 zł zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu: 997 412,50

  Projekt realizowany jest w dwóch edycjach:

  Edycja 1 – rekrutacja luty/marzec 2017 (38 osób)

  Edycja 2 – rekrutacja sierpień/wrzesień 2017 (32 osoby)

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Biuro projektu znajduje się:

  Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,

  ul. Mickiewicza 56,

  37-310 Leżajsk,

  pok. 18 (I piętro)

   

  Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

  Ewa Dąbek lub Kazimiera Trestka, tel. (017) 240 67 26;

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.