Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • "Aktywność Zawodowa Drogą do Zatrudnienia w Powiecie Leżajskim"

  Akt zawProjekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Działania 6.1 Priorytetu VI

  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   


  Agata Bechta – kierownik projektu, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Agnieszka Dul – pracownik ds. rozliczeń i sprawozdawczości, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pok. 18, I piętro, budynek A, Tel. (17) 240 67 28  1.Adresaci projektu
  :134 osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy: (73 K, 61 M) w tym:

  • 21 osób (10 K, 11 M) powyżej 50 roku życia; (zgodnie z kryterium dostępu min. 15% spośród osób skierowanych do projektu);
  • 5 osób (3 K, 2 M) niepełnosprawnych; (zgodnie z kryterium dostępu min. 3% osób niepełnosprawnych spośród
   os. skierowanych do projektu);
  • 108 osób (60 K, 48 M) które nie należą do żadnej z wyżej wymienionych grup (tj. są to pozostałe wymienione
   w art. 49 Ustawy w tym: 44 osoby (26 K, 18 M) będą osobami długotrwale bezrobotnymi;
  • Ponadto: z terenów wiejskich: 80 (48 K, 32 M).


  2.Cel główny projektu:

  • Wzrost szans na zatrudnienie oraz pobudzenie zaradności i aktywności zawodowej w poszukiwaniu pracy i uzyskaniu zatrudnienia u min. 120 (64 K, 56 M) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Leżajsku ze 134 (73 K, 61 M) objętych wsparciem w okresie do 31.12.2014r.


  3.Cele szczegółowe projektu:

  • Identyfikacja potrzeb i możliwości doskonalenia zawodowego u min. 120 (64 K, 56 M) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Leżajsku ze 134 (73 K, 61 M) wsparciem w okresie do 31.12.2014r.
  • Zwiększenie możliwości kontaktów z pracodawcami u min. 120 (64 K, 56 M) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
   w Leżajsku ze 134 (73 K, 61 M) w okresie do 31.12.2014r.
  • Wzrost praktycznych umiejętności zawodowych u min. 120 (64 K, 56 M) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
   w Leżajsku ze 134 (64 K, 56 M) w okresie do 31.12.2014r.
  • Uzyskanie do 31.12.2014r. zatrudnienia u min. 40 bezrobotnych (22 K, 18 M) zarejestrowanych w PUP w Leżajsku
   ze 134 w okresie do 31.12.2014r.


  4.Planowane terminy rekrutacji do projektu:

  • I edycja - I kw. 2013r. dla 68 uczestników projektu tj. od 22 stycznia 2013r. do 28 lutego 2013r.
  • II edycja – I kw. 2014r. dla 66 uczestników projektu (szczegółowe informacje o naborze zostaną podane w 2014r.)


  5.Najważniejsze działania projektu:

  1. a)Rekrutacja do projektu – zbieranie formularzy zgłoszeniowych;

   b)Indywidualne Plany Działania (IPD) – średnio trzy spotkania indywidualne z doradcą zawodowym;

   c)Pośrednictwo Pracy – średnio trzy spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy i średnio dwa spotkania uczestników projektu z pracodawcami;

   d)Staże na okres 6 m-cy;

  2. e)Możliwość zwrotu kosztów dojazdu na w/w formy.


  6.Miejsce realizacji projektu: Powiat Leżajski


  7.Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r.


  8.Najważniejsze założenia projektu:

  1. a)Projekt realizowany jest zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   (Dz. U.2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi);
  2. b)Każdy uczestnik/ka projektu przechodzi przez wszystkie działania projektu;
  3. c)Ponadto projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 30% po zakończeniu
   udziału w projekcie, wymagana deklaracja zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy.

   


  9.Budżet projektu: 1 438 803,99 zł
  (dofinansowanie – 100%)

   


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Plakat promujący:plakat

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.