Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (I)"

  logo ue fe wer poziom kolor

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (I)”

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

  Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia (tj. do dnia poprzedzającego 30 urodziny) bez pracy,
  w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu
  i szkoleniu (tzw.: młodzież NEET).

  Okres realizacji projektu: od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

  Uczestnicy projektu: kobiety i mężczyźni wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, jako bezrobotne (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – min. 5, oraz osoby długotrwale bezrobotnemin. 145) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

  • bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy,
  • które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu).

  Ponadto osoby młode do 25 r.ż., które zarejestrowały się w PUP w 2015 roku mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu wyłącznie w terminie do 4 miesięcy od dnia rejestracji. W związku z powyższym, osoby młode do 25 r.ż. figurujące nieprzerwanie w rejestrach PUP dłużej niż 4 miesiące nie mogą zostać uczestnikami projektu (nie dotyczy osób do 25 roku życia, które zarejestrowały się w PUP do dnia 31.12.2014 r.)

   

  Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne mogą:

  Wszyscy uczestnicy projektu obligatoryjnie w ramach projektu zostaną objęci IPD i Pośrednictwem pracy lub Poradnictwem zawodowym. 

  • Uzyskać/ zdobyć/podnieść kwalifikacje zawodowe poprzez zorganizowanie szkoleń zawodowych indywidualnych zdiagnozowanych w ramach IPD ( zaplanowano 31 osób).

  • Zdobyć doświadczenie zawodowe oraz nabyć praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem danego zawodu poprzez staż (zaplanowano 311 osób na 6 m-cy); Wszystkie umowy będą zawierane z deklarowanym zatrudnieniem przez pracodawcę po odbytym stażu.  
  • Uzyskać jednorazowo dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej (zaplanowano 20 osób, wysokość określona w umowie, nie wyżej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia); 

   

    Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

  • ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%
  • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.

  Na rok 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 2 938 400,00 zł, zaplanowano objąć wsparciem 362 osoby w aktywnym poszukiwaniu pracy.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji działań w projekcie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.

  Szczegółowych informacji o projekcie udzielają: Agata Bechta lub Elżbieta Buszta pokój nr 18 tel. (017) 240 67 28; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .


  Zasady uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie leżajskim I

   

  plakat power 2015 -v2-mini

   

   

         logo pup - PUP Leżajsk

     Powiatowy Urząd
    Pracy
  w Leżajsku

  Realizatorzy projektu

  starostwo - duży

  Powiat Leżajski

   

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.