Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • Aktywni, wartościowi, potrzebni - po 50-tce w powiecie leżajskim

  klue

  „Aktywni, wartościowi, potrzebni – po 50-tce w powiecie leżajskim”

  Kierownik projektu: Ewa Dąbek Inne: pokój nr 17, tel. (017) 240 67 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  „Aktywni, wartościowi, potrzebni – po 50-tce w powiecie leżajskim”
  Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny  Kapitał Ludzki)
   
  Adresaci projektu
  Beneficjentami ostatecznymi projektu (BO) będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Leżajsku, które ukończyły 50 rok życia (25 osób).
  Cele projektu
  Cel ogólny: Zwiększenie poziomu aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
  Cele szczegółowe:
  - Poszerzenie wiedzy na temat szans i barier dotyczących zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia.
  - Reintegracja społeczna osób powyżej 50 roku życia.
  - Poprawa sytuacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
  - Zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób powyżej 50 roku życia.
   

  Najważniejsze działania projektu:

  - Informacja i promocja
  -  Badania wśród bezrobotnych (300 osób po 50 roku życia)
  - Badania wśród pracodawców (50 pracodawców)
  - Warsztaty psychoedukacyjne
  - Poradnictwo indywidualne (porady psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i Job‑coacha)
  - Szkolenia podstawowe
  - Szkolenia zawodowe
  - Przygotowanie zawodowe

  Miejsce realizacji projektu: powiat leżajski.

   

  Zakładane rezultaty projektu:

  Rezultaty twarde:
  - Utworzona strona WWW projektu, zorganizowana jedna debata środowiskowa i jedna konferencja podsumowującą, wydrukowanych 300 szt. publikacji, wyemitowany jeden reportaż.
  - Przebadanych 50 pracodawców, przebadanych 300 osób bezrobotnych po 50 roku życia, opracowany jeden raport z badań.
  - Zrekrutowanych 25 beneficjentów ostatecznych.
  - Zorganizowanie 1 spotkania z lokalnymi pracodawcami, wyłonienie 20 pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób powyżej 50 roku zycia.
  - Przeprowadzonych 24h warsztatów psychoedukacyjnych, udział 25 BO w warsztatach.
  - Opracowanych 25 ścieżek rozwoju, (46h doradztwa psychologicznego, 35h doradztwa prawnego, po 25 procesów doradztwa zawodowego i Job-coachingu).
  - Zrealizowane 2 szkolenia podstawowe (100h szkolenia komputerowego, 80h szkolenia warsztatowego).
  - Ukończone przez 25 BO po 2 szkolenia zawodowe, podniesienie kwalifikacji u 25 osób.
  - Utworzonych 20 miejsc przygotowania zawodowego, ukończone przez 20 BO przygotowanie zawodowe, nabyte u 20 osób praktyczne umiejętności wykonywania zawodu.
  Rezultaty miękkie
  -  Podniesienie poziomu świadomości w społeczności lokalnej na temat szans i barier dotyczących zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia.
  - Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie motywacji, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
  - Nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych u 25 BO.
  - Nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, poprawa wizerunku, autoprezentacji.
  - Osiągnięcie większej świadomości praw i obowiązków pracowniczych.

  Budżet projektu: 843 969,22 PLN

   
   


  Materiały promujące:

   

   

   

  ulotka  plakat 50 plus  broszura  plakat 


   

   

   

   

   

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.