Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

  Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2

  Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

  Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 do 30.06.2017 r.

  Uczestnicy projektu: kobiety i mężczyźni powyżej 29 roku życia zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, jako bezrobotne należący co najmniej do jednej z następujących grup:

   

  a)    Osoby które mają ukończony 50 rok życia

   

  b)     Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji)

   

  c)     Kobiety

   

  d)     Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

   

  e)     Osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe)

   

  f)     Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).

   

  W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

  - opracowanie/aktualizacja oraz realizacja Indywidualnego Planu Działania przez uczestnika projektu wspólnie z doradcą klienta (80 osób)

  - nabycie praktycznych umiejętności związanych z wykonywaniem danego zawodu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu z deklaracją zatrudnienia przez pracodawcę (64 osoby)

  - Uzyskanie jednorazowej dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (6 osób)

  - podjęcie pracy w ramach refundacji pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia utworzonego stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (10 osób)

  Ponadto poza projektem można skorzystać z usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

   

   Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

   

  • dla osób powyżej 50 r. ż. – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
  • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 38%
  • dla kobiet – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%.

   

  Na realizację projektu w roku 2016 Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 712 473,00 zł. W ramach projektu zaplanowane jest objęcie wsparciem 80 osób w aktywnym poszukiwaniu pracy.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji działań w projekcie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.

  Szczegółowych informacji o projekcie udzielają: Małgorzata Bęben lub Ewa Dąbek pokój nr 26 tel. (017) 240 67 26; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

   

  Zasady udziału w projekcie „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)

  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.