Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Pośrednictwo pracy dla pracodawców

Pośrednictwo Pracy dla pracodawców polega na - udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie.

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na następujących zasadach:

 • Dostępności
 • Dobrowolności
 • Równości
 • Jawności 

Pośrednictwo pracy dla pracodawców w szczególności polega na:

 • Przyjmowaniu i upowszechnianiu krajowej oferty pracy,
 • Realizacji krajowej oferty pracy,
 • Przyjmowaniu i upowszechnianiu zagranicznej oferty pracy,
 • Podejmowaniu lub utrzymywaniu kontaktu z pracodawcą krajowym,
 • Organizacji giełd pracy,
 • Organizacji targów pracy.

 Pośrednictwo pracy dla pracodawców

Jak złożyć krajową ofertę pracy:

Pracodawca, który korzysta z usług pośrednictwa pracy ma możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika. Aby zgłosić krajową ofertę pracy należy złożyć ją w formie pisemnej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ofertę można również nadesłać tradycyjną drogą pocztową lub pocztą elektroniczną.

O czym należy pamiętać:

 • Zgłaszając krajową ofertę pracy pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne
  i wyznanie religijne lub na przynależność związkową.
 • Krajowa oferta pracy może być zgłoszona tylko w jednym urzędzie pracy, wskazanym przez pracodawcę.

 • Każdy pracodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia krajowej oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie, a także poinformowania urzędu czy zgłosił ofertę w innym urzędzie pracy.  

 • W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, iż oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.

 

 

Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy można pobrać osobiście w urzędzie pracy lub
z naszej
strony internetowej - zakładka „druki do pobrania”.

UWAGA!
Dysponujemy szeroką bazą danych osób bezrobotnych
i poszukujących pracy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji i umiejętności. Zatrudniamy doradców klienta, których wiedza pozwala na najkorzystniejsze rozwiązywanie Państwa potrzeb kadrowych.

Ważniejsze linki:

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2015  poz. 149 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy


Pracodawco zgłoś ofertę pracy, znajdziemy Ci pracownika!

W ewidencji osób bezrobotnych pozostaje kilka tysięcy osób o różnych kwalifikacjach zawodowych i różnym doświadczeniem zawodowym. Często są to fachowcy, którzy
z różnych przyczyn utracili pracę i nie mogą poradzić sobie z odnalezieniem się na rynku pracy, oczekując w tym zakresie pomocy od nas.

Dlatego też, Twoja oferta zostanie w krótkim czasie udostępniona wszystkim osobom posiadającym określone
w ofercie pracy oczekiwania, a pośrednicy pracy dokonają wstępnej ich weryfikacji.

Ponadto:

Twoja oferta zostanie także upubliczniona poprzez zamieszczenie jej:

 • w siedzibie PUP
 • na stronie internetowej naszego urzędu oraz publicznych służb zatrudnienia

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

 W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

Zbigniew Śliwa

Doradca klienta

17 242 73 73 wew. 31

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.