Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Ubezpieczenie zdrowotne

informacjyjne strony

1. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do NFZ uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do NFZ oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie.  

3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń.

4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która ukończyła szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. 

6. Pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia osoba ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym.

7. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.

Osoba bezrobotna może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu:
- podlegania obowiązkowi ubezpieczenia (art. 66 ust. 1 pkt.24 cyt. ustawy)
- obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego a wygasa z dniem jego utraty (art. 73 ust.7 cyt. ustawy).
- prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która utraciła status bezrobotnego wygasa po upływie 30 dni od dnia utraty tego statusu (art.67 ust. 4 cyt. ustawy).

Osoba taka może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ubezpieczenia dobrowolnego lub na podstawie kryterium dochodowego.

 telefon

Szczegółowych informacji udzielają:


Monika Smoleń,  tel. (17) 242 73 73, wew. 41,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  


 Monika Bojko,  tel. (17) 242 73 73, wew. 41,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.