Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Dodatek aktywizacyjny

informacjyjne strony

Osoby posiadające status bezrobotnego z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.

W przypadku, gdy w wyniku skierowania przez Urząd Pracy osoba bezrobotna z prawem do zasiłku podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, może ubiegać się o dodatek aktywizacyjny w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

W przypadku, gdy ww. osoba bezrobotna z prawem do zasiłku z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może się ona ubiegać o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
- skierowania bezrobotnego przez urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
- podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
- podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku wraz z:
• kopią umowy o pracę (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek) lub kopią umowy cywilno prawnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek).
• zaświadczeniem potwierdzającym formę i okres zatrudnienia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę przyjmującą wniosek) oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez Urząd Pracy.

Wnioski o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego prosimy składać w Punkcie Obsługi Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56.


 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.